Główna Historia

Specyfika i funkcjonowanie.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 22 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza przeznaczony jest dla przewlekle psychicznie chorych kobiet.

Dom położony jest w centrum miasta u zbiegu dwóch głównych ulic osłonięty od nich drzewami i krzewami. W pobliżu znajduje się park miejski, liczne kościoły, muzeum, kawiarnie, biblioteka i wiele innych ciekawych miejsc związanych z historią miasta. Bliskość centrum umożliwia mieszkankom wyjścia po drobne zakupy, zwiedzanie wystaw w pobliskim muzeum, czy też udział w imprezach kulturalnych odbywających się na rynku miasta.

Mieszkanki Domu wymagają całodobowej opieki i wszechstronnej pomocy osób drugich, dlatego też Dom świadczy usługi:

 • w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,
 • w zakresie potrzeb opiekuńczych: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • w zakresie potrzeb zdrowotnych: umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze

Jednym z elementów zarządzania naszym Domem . jest system wartości wynikający z praw człowieka (Deklaracja Praw Człowieka ONZ, 1948) i obowiązującego prawa (Ustawa o Pomocy Społecznej, 2004). Do nadrzędnych wartości mających bezpośredni wpływ na misję, cele i funkcjonowanie naszego Domu należą: godność osoby, intymność, niezależność, możliwość wyboru. Ich realizacja przebiega w duchu miłości chrześcijańskiej i służby człowiekowi.

Pobyt w Domu jest odpłatny według zasad przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. Budżet Domu pochodzi z dotacji przekazywanej przez organ nadrzędny, która jest ustalana na podstawie przepisów prawa. Źródłem dochodów są również opłaty za pobyt mieszkańców określone zgodnie z obowiązującymi przepisami w decyzji o skierowaniu. Prowadzenie Domu jako zadania zleconego przez administrację rządową nie jest działalnością gospodarczą.

Aktami wewnętrznymi, regulującymi funkcjonowanie Domu są: Statut, Regulamin Organizacyjny, Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca, Regulamin Pracy.

Budynek i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Posiada dźwig osobowy oraz podjazdy, które umożliwiają w pełni swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Wyposażony jest w następujące pomieszczenia :

 • pokoje mieszkalne jedno-, dwu-, trójosobowe;
 • jadalnie z aneksem kuchennym,
 • gabinet lekarsko – pielęgniarski,
 • pokój gościnny,
 • kaplicę,
 • salę terapii zajęciowej,
 • salę rehabilitacji,
 • palarnię,
 • kuchnię ogólną,
 • pralnię z prasownią,
 • pomieszczenia administracji,
 • dom posiada ogród, w którym znajdują się ścieżki spacerowe, ławki, altana i oczko wodne.Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player